Kontakti

Rekvizīti

HB service, SIA,
reģ.nr. LV40103516860
Ofiss: Mazā Gāles iela 1, Sigulda, LV-2150
Juridiskā adrese: Stabu ielas 116-52, Rīga, LV-1009
A/S SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV39UNLA0050018610763
T/F +371 67973460,
www.jumtusegumucentrs.lv

Toms Tomsons

Projektu vadītājs

Āris Saulītis

Projektu vadītājs

Ina Lāce

Tirdzniecības menedžere

Rolands Sprincis

Projektu vadītājs

Rīgas un Zemgales reģions

Sandis Sprincis

Valdes loceklis

Alīna Aļoškina

Klientu apkalpošanas speciāliste

Baiba Veide

Grāmatvede